دولت ارمنستان مدعی شد
نقشه باکو برای حمله نظامی گسترده به ارمنستان

نقشه باکو برای حمله نظامی گسترده به ارمنستان

به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، RT، نیکول پاشینیان نخست‌وزیر ارمنستان در رابطه با بیانیه ۲۸ مارس ۲۰۲۰ شورای امنیت جمهوری ارمنستان توضیحاتی را ارائه و تاکید کرد که رژیم جمهوری باکو در حال زمینه‌چینی برای اقدام نظامی گسترده در قراباغ کوهستانی و ارمنستان است.

به گفته نخست وزیر ارمنستان، «باکو چه قبل، چه در حال حاضر و چه پس از جنگ ۴۴ روزه در سال ۲۰۲۰، سیاست حمله نظامی به ارمنستان و قراباغ کوهستانی را دنبال می کند. رئیس جمهوری آذربایجان ابتدا تزها، پیشنهادها یا نظراتی را در تریبون دیپلماتیک و عمومی مطرح می‌کند، سپس ارمنستان را متهم می‌کند که به آن تزها، پیشنهادها یا نظرات پاسخ نمی‌دهد یا واکنش غیرسازنده نشان می‌دهد یا آنها را رد می کند. این رفتار که بارها تکرار شده، اکنون نیز ادامه دارد و بدیهی است که آذربایجان در تلاش برای مشروعیت بخشیدن به حمله گسترده به قراباغ کوهستانی و جمهوری ارمنستان است.»