اظهارات هنرمند آذری در خصوص رفتار غیرانسانی اعراب با حاجیان زن

۱۲ مهر, ۱۳۹۴
اظهارات هنرمند آذری در خصوص رفتار غیرانسانی اعراب با حاجیان زن

به حجاجی که برای مراسم معنوی حج و زیارت خانه خدا به مکه می‌روند زبانزد خاص و عام است.
ولی این‌بار این حادثه برای یکی از کمدین‌های ایرانی رخ‌داده بود. اکبری عبدی در روایت خود از این حادثه گفت هنگامی‌که به همراه دخترش در سفر حج به سر می برده است، یکی از مغازه داران عرب حاضر شده‌است هم‌وزن دخترش، طلا به عبدی پرداخت نماید به شرطی که عبدی دخترش را به او واگذار کند. در حقیقت مغازه دار عربستانی پیشنهادی مبنی بر خرید دختر عبدی داده‌است.
اکبر عبدی نیز این روایت را در قالبی طنز آمیز برای مخاطبان روایت کرد.