دروغ و گزافه برخی رسانه های ترکیه در خصوص اعمال فشار به مسلمانان چین

۹ تیر, ۱۳۹۴
دروغ و گزافه برخی رسانه های ترکیه در خصوص اعمال فشار به مسلمانان چین

خاکستری تجمعات را نیز در اعتراض به اعمال انجام نشده (!) ترتیب داده اند.
به گزارش وب سایت خبری – تحلیلی آذریها مسلمانان در ایالت خودمختار سین کیانگ چین اجازه دارند که مراسم های مذهبی خود را برگزار نمایند و از جمله به روزداری و اقامه نماز جماعت بپردازند.
با این وجود برخی از رسانه های ترک با شایعه پراکنی از اعمال فشار و خشونت بر علیه مسلمانان چین خبر داده اند. این در حالی است که تمام تصاویر و عکس های مخابره شده مربوط به سالهای قبل و حوادث دیگری از جمله سانحه رانندگی و حوادث سال 2008 سین کیانگ می باشد.
به گزارش آذریها کنگره موسوم به «کنگره ایغورهای جهان» از جمله مراکز مخابره اخبار دروغین در این خصوص است. رابعه قدیر رهبری این کنگره است که در امریکا به سر می برد. این کنگره روابط نزدیکی با «القاعده ایغور» موسوم به حرکت اسلامی ترکستان شرقی دارد.
رابعه قدیر در دهه 1990 به  همراه همسر خود از کارمندان دولت چین بود. اما همسر وی در اواسط این دهه به امریکا رفت و در نهادهای مانند رادیو آسیای آزاد و صدا امریکا مشغول به کار شده و برنامه هایی علیه دولت چین تهیه کرد. متعاقب آن رابعه قدیر نیز به امریکا نقل مکان کرده و با سازمان های وهابی چون حرکت اسلامی ترکستان شرقی (القاعده) وصل شد..
تشکیلات رابعه قدیر خشونت های قومی 2009 بین هان و ایغورها را که با دخالت پلیس و سرکوب هر دو طرف خاتمه یافت را به صورت یکجانبه و سرکوب ایغورها توسط هان ها و نیروهای پلیس بازنمایی کرد.
رابعه قدیر به همراه برخی رسانه های گرگ ماب در ترکیه تصاویر و عکس های جعلی را به قتل عام و شکنجه اویغورها توسط چینی ها منسوب میکند. در یک نمونه تصویری جعلی از اجبار مسلمانان به خوردن مشروب الکلی در ماه مبارک رمضان منتشر شد و ادعا گردید که متعلق به رمضان امسال است.
به غیر از اغراض شخصی رابعه قدیر و گروههای سلفی که عادتا تحت حمایت ترکیه هستند منافع ایدئولوژیک گپان ترکان در ترکیه نیز ایجاب می کند تا چنین اخبار دروغی را برجسته نمایند. زیرا به نوستالژی توران و ترکستان شرقی دامن می زند.