افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

۸ تیر, ۱۳۹۴
افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

در کنگره ماه گذشته این باند از ریاست داک کنار گذاشته شده و صابر رستمخانلی کنترل تمام این گروه را در اختیار گرفته است.

نشست اخیر باند «داک» به دلیل توافق نامه سیاسی- امنیتی که بین تهران و باکو اخیرا امضاء شده است در خاک این کشور برگزار نشد.

 اژدر تقی زاده در مصاحبه با نشریه «خورال» چاپ باکو گفت: ” فعالیت ها و نشست های داک همیشه از حمایت دولت جمهوری باکو برخوردار بوده است. حیدر علی اف (رییس جمهوری سابق) برای شرکت در دومین گردهمایی داک، یک هیات عالی رتبه که شامل علی حسن اف (دستیار ارشد الهام علی اف، رییس جمهوری کنونی)، نوروز محمداف، مدیر بخش روابط خارجی ریاست جمهوری آذربایجان و هدایت عروج اف (مشاور اسبق رییس جمهوری آذربایجان در امور قومی و دینی و رییس پیشین کمیته امور دینی این کشور) را به آمریکا اعزام کرده بود.”
اژدر تقی زاده، همچنین از ارسال 10 هزار دلار از طرف شخص حیدرعلی اف، رییس جمهوری سابق این کشور در زمان برگزاری پنجمین گردهمایی گروهک داک و نیز ارسال 20 هزار دلار از طرف ناظم ابراهیم اف، رییس کمیته امور دیاسپورا در زمان برگزاری هشتمین گردهمایی این کنگره سخن گفته است.

بر اساس پیمان نامه امنیتی جدید بین تهران- باکو ، این کشور متعهد به عدم هر گونه کمک مالی به گروههای ضد ایرانی است. این پیمان نامه در پارلمان این کشور با اکثریت قاطع آراء به تصویب رسیده است. حال باید دید که آیا این حکومت به پیمان نامه اخیر متعهد باقی خواهند ماند یا خیر!