اسناد ویکیلیکس
ترویج ادبیات نفرت و تجزیه‌طلبی از سوی مقامات باکو علیه ایران

۳۱ فروردین, ۱۴۰۱
ترویج ادبیات نفرت و تجزیه‌طلبی از سوی مقامات باکو علیه ایران

در یکی از گزارش‌های ویکیلیکس به مصاحبه نظام ابراهیمف رئیس کمیته دولتی امور دیاسپورا در حکومت باکو به تاریخ ۶ آگوست ۲۰۱۱ اشاره شده است که این مقام دولتی با بکارگیری ادبیاتی آشکارا ایران‌ستیزانه و پانترکیستی، به «سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها» توصیه کرده که به آنچه او «مسائل آذربایجان ج-ن-و-ب-ی» می‌خواند بیشتر بپردازند. اصطلاح اخیر کلیدواژه جریان تجزیه‌طلب ضدایرانی تحت حمایت دولتی‌های خارجی است که با جعل تاریخ و واقعیات به دنبال الحاق شمالغرب کشور ایران به حکومت مستقر در باکو است.

نظام ابراهیمف در پاسخ به خبرنگاران باکویی گفته است که حکومت باکو نمی‌تواند در امور داخلی ایران دخالت کند، اما سازمان‌های غیردولتی و رسانه‌ها باید ورود کنند.
این مقام دولتی باکو در اظهاراتی مزورانه گفته است «ایران کشور دوست و برادر ماست. اما سازمان‌های غیردولتی در اظهارات و اقدامات خود آزاد هستند. به نظرم NGO ها و مطبوعات باید بیشتر به مسائل آذربایجان ج-ن-و-ب-ی بپردازد».

[گفتنی است که سخن از سازمان غیردولتی و آزادی مطبوعات در رژیم باکو صرفا پوشش و فرار لفظی از مسئولیت دولت باکو در قبال تحرکات ضدایرانی موجود در خاک این جمهوری است.]

ابراهیمف در اظهاراتی مشکوک می‌گوید کمیته دولتی تحت ریاستش از نزدیک با مهاجران از «آذربایجان ج-ن-و-ب-ی» در سراسر جهان کار می‌کند و فعالیت‌های آنان را تحت نظر دارد.

گفتنی است که این مقام باکویی همکاری نزدیکی با سازمان ضدایرانی «کنگره آذربایجانی‌های جهان» (WAC) داشته است. سازمانی آشکارا ضدایرانی و مبلغ تجزیه شمالغرب ایران است. این سازمان با ترکیبی از تجزیه‌طلبان سابقا ساکن در ایران و ایادی حکومت باکو، کارکردش ترویج نفرت‌پراکنی علیه ایرانیان و ارمنی‌ها و پروپاگاندا علیه تمامیت ارضی ایران است. هنگامی که نظام ابراهیمف از همکاری کمیته تحت امرش با مهاجران آذربایجانی سخن می‌گوید، درواقع منظورش اعضای این کنگره ضدایرانی است.
در همین گزارش ویکیلیکس آمده است که صابر رستمخانلی نماینده پارلمان حکومت باکو و رییس مشترک WAC در سخنرانی‌اش در «سومین کنگره آذربایجانی‌های جهان» (WAC) در اظهاراتی که به وضوح محصول جعلیات جریان پانترکی ضدایرانی است، می‌گوید «حقوق ۳۵ میلیون آذری در ایران هر روزه پایمال می‌شود». رستمخانلی که شخصیت‌های پرحرف پانترک در آن سالها بوده است، ضمن انتقاد از سیاست‌های ایران در مورد شهروندان آذری ایرانی، مدعی می‌شود که «آذربایجانی‌ها نمی‌توانند نام‌های بومی را بر فرزندانشان بگذارند».

اظهارات این مقامات باکویی می‌تواند نشان دهد که یاوه‌ها و جعلیاتی که هر از گاهی جریان پانترک و قومگرا در قالب موج رسانه‌ای در ایران راه می‌‌اندازند، ریشه در کجا دارد!

گفتنی است که در هفته اخیر، ششمین دوره کنگره ضد ایرانی آذربایجانی‌های جهان در سال ۲۰۲۲ قرار است در شهر تازه تصرف شده شوشی در قفقاز برگزار گردد و، برگزارکنندگان آن که اینک بیش از گذشته تحت کنترل و هدایت حکومت باکو است، از هم اکنون تبلیغات ضدایرانی خود را شروع کرده‌اند. سخنگوی این کنگره به نام طغرل الله‌وردی، در توییتی تهدیدآمیز علیه تمامیت ارضی ایران و ارمنستان، نوشته است:

«ایران و ارمنستان بخشی از قلمرو سرزمینی آذربایجان است. ششمین کنگره را در تبریز یا ایروان برگزار خواهیم کرد».

جدای از اینکه چنین اظهارنظرهای مضحکی از سوی جریان‌های سیاسی لمپن منطقه می‌تواند اسباب تمسخر آنان گردد، فعالیت این گروه‌ها در خاک کشوری همسایه و تحت هدایت برخی دولت‌های منطقه تهدیدی علیه کشور ایران محسوب می‌گردد و باید با واکنش قاطع تهران مواجه شود.