دادگاهی در فرانسه اعلام کرد:
تشکیل گروهی تبهکار در فرانسه برای ترور مخالفان حکومت باکو

۸ اردیبهشت, ۱۴۰۱
تشکیل گروهی تبهکار در فرانسه برای ترور مخالفان حکومت باکو

دادگستری شهر “رن” در فرانسه اعلام کرد که سه تبعۀ جمهوری آذربایجان و یک گرجی به اتهام تشکیل گروه تبهکار و خرابکار برای به قتل رساندن یکی از مخالفان رژیم باکو دستگیر و زندانی شدند. به گفتۀ دادگستری فرانسه، همانند رژیم تمامیت‌خواه روسیه، حکومت خودکامۀ الهام علی اف نیز مخالفان خود را تا خاک فرانسه شکار می‌کند.

محمد میرزعلی، جوان وبلاگنویس و از منتقدان حکومت الهام علی اف پناهندۀ سیاسی در فرانسه است و صفحۀ شخصی او در”یوتوپ” که به افشاگری علیه حکومت الهام علی اف می پردازد بیش از سیصدهزار بیننده دارد.

روزنامۀ لوموند نوشته است که مأموریت چهار فرد دستگیر شده پشتیبانی از عاملان اصلی جنایت نافرجام بوده که از باکو وارد فرانسه شدند و سپس خاک این کشور را ترک کردند. لوموند به نقل از سازمان گزارشگران بدون مرز افزوده است که نتایج تحقیق پلیس نشان می دهند که آمران جنایت همگی از نزدیکان الهام علی اف هستند و بدون تصمیم و موافقت رئیس جمهوری آذربایجان تلاش برای از میان بردن وبلاگنویس بیست و هشت سالۀ آذری، نمی توانست صورت بپذیرد.

منبع: tellereport