اقدام عجیب شهرداری تبریز؛ اشغال آذربایجان توسط شوروی با عنوان «حکومت ملی آذربایجان» معرفی شد!

۲۱ خرداد, ۱۳۹۴
اقدام عجیب شهرداری تبریز؛ اشغال آذربایجان توسط شوروی با عنوان «حکومت ملی آذربایجان» معرفی شد!

وارداتی ارتش سرخ در دوران اشغال تبریز را در موزه این عمارت تاریخی قرار داد و با عنوان «پول حکومت ملی آذربایجان» به معرفی آن پرداخت.
به گزارش «آذریها» ارتش سرخ در دوران اشغال شمال ایران حکومتی دست نشانده را در تبریز بر سر کار آورد که قصد تجزیه کشور و الحاق آن به شوروی را داشت. این حکومت که الگوی امروزی آن در شرق اکراین در حال پیاده شدن است، در اقدامی نمایشی اقدام به چاپ اسکناس کرد که در عرف سیاسی به معنی «جداسری» است.
اقدام شهرداری تبریز در نمایش و معرفی این اسکناسها به عنوان پول «حکومت ملی آذربایجان» معنایی جز مشروعیت بخشیدن به اشغال ایران از سوی شوروی و قانونی جلوه دادن دستگاه پیشه وری به عنوان «حکومت ملی» ندارد. اگر خیمه شب بازی پیشه وری و غلام یحیی «حکومت ملی» بود، لابد نظم فعلی را نیز باید به عنوان دوران «اشغال» تلقی کرد!!!
در این موزه علاوه بر پول های دوران پیشه وری، اسکناس های حکومت مستعجل «مساوات» که برای نخستین برای منطقه اران را به عنوان جمهوری آذربایجان نام گذاری کرد نیز به نمایش گذاشته شده است.
باید پرسید حکومت مساوات محمد امین رسولزاده، که برای تبریز و جنوب ارس دندان تیز کرده بود چه نسبتی با  آذربایجان و تبریز دارد؟
گفتنی است موزه پول عمارت شهرداری زیر نظر «سازمان گردشگری شهرداری تبریز» می باشد.
ادبیات و رویه شیطنت آمیز به کار رفته در معرفی این پولها که توسط برچسب های موزه انجام شده است، حاکی از برنامه ریزی و قصد و نیت قبلی عوامل آن می باشد.
انتظار می رود مسئولین،آمرین و عاملین این دسیسه جدید مجازات شده و وضعیت فورا به حالت سابق اعاده شود. مردم آذربایجان که همواره برای آزادی، استقلال و حاکمیت ملی کشور تلاش و جانفشانی کرده اند چنین توطئه ای نمی پذیرند و آن را مشروعیت بخشی به اشغال کشور توسط بلشویک ها و قانونی جلوه دادن جنایات فرقه پیشه وری تلقی می کنند. طبیعی است رسانه های وطنخواه منطقه نیز تا پایان این «قائله جدید» پیگیر موضوع خواهند بود.

طبیعی است این اقدام نسنجیده جز با «عذرخواهی شهرداری» قابل جبران نیست.