جو تماشاگران تراکتور زننده است

۵ مهر, ۱۳۹۴
جو تماشاگران تراکتور زننده است

خودشان و داور هم رحم نکردند و به آن‌ها هم فحاشی کردند. این موضوع سال به سال هم بدتر می‌شود.

بنگر اضافه کرد: جو ورزشگاه تبریز واقعا زننده است. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ باید فکری برای وضع کنند و با خاطیان برخورد کنند. از سوی دیگر محسن ترکی داور بازی تراکتور – پرسپولیس نیز از این تیم به دلیل فحاشی هواداران شکایت کرده است.
تراکتورسازی متعلق به تعاونی سپاه عاشورای تبریز در فصل اخیر قراردادهایی به ارزش 4 میلیارد و 500 میلیون تومان با 4 بازیکن خارجی بسته است.