نگاهی به تحولات اخیر در تبریز؛ غائله فرقه، پان ترکیسم و قراباغ/حامد کاظم زاده

نگاهی به تحولات اخیر در تبریز؛ غائله فرقه، پان ترکیسم و قراباغ/حامد کاظم زاده

  تجمع اعتراضی تعداد محدود از مردم تبریز در میدان نماز با نام گردهمایی خودجوش در حمایت از مردم مسلمان قره باغ در روز پنجشنبه، اولین و آخرین  تجمع از این دست نیست. نگاهی کوته بینانه نسبت به موضوعات قومی از سر نادانی و احساسات.  شرکت کنندگان در این تجمع…