رسانه ملی، عامل تفرقه| در مورد گزارشگر تبریز و بازی خطرناکی که تمام نمی‌شود

رسانه ملی، عامل تفرقه| در مورد گزارشگر تبریز و بازی خطرناکی که تمام نمی‌شود

روزنامه همشهری:  نقد گزارش‌های یکطرفه برخی از گزارشگران شهرستانی، قصه بی‌ثمر هزار بار گفته شده است؛ یک رنج مکرر که انگار قرار نیست پایانی داشته باشد. با این همه، عملکرد برخی از این دوستان از جمله در تبریز طوری است که چاره‌ای جز در قفس کردن باد و بازگویی واضحات…

انتشار دوره کامل روزنامه “آذربایجان جزو لاینفک ایران”

انتشار دوره کامل روزنامه “آذربایجان جزو لاینفک ایران”

که در سال های پایانی جنگ جهانی اول و به مدت یک سال، 13 شماره از آن منتشر شده بود ارگان ایرانیان ساکن قفقاز بود که خود را شعبه‌ای از حزب دموکرات ایران می‌دانستند.انتشارات پردیس ‌دانش در راستای یکی از کارکردهای همیشگی خود، یعنی انتشار آثار و اسنادی که بخشی…