روایتی از جدال نفتی ایران با «اسرائیل و جمهوری باکو» در خزر

روایتی از جدال نفتی ایران با «اسرائیل و جمهوری باکو» در خزر

هدایت الله خادمی مدیر سابق شرکت شمال در مصاحبه با اعتماد به تنش ایران و جمهوری باکو بر سر منابع انرژی خزر اشاره کرد. وی در این مصاحبه عنوان داشت: خاطرم هست زمان احمدی نژاد بحث‌هایی مطرح و قرار بود یک مذاکره با جمهوری آذربایجان داشته باشند و همین بحث‌ها…