یادی از روزهای همبستگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با ایران/ برهان حشمتی

یادی از روزهای همبستگی مردم مسلمان جمهوری آذربایجان با ایران/ برهان حشمتی

درست 30 سال پیش در چنین روزهایی در اواخر عمر اتحاد شوروی، طی  ماه های نوامبر و دسامبر 1989 و اوایل ژانویه 1990، مردمان آن سوی ارس فرصتی تاریخی یافتند تا عشق و محبت فروخفته خود به میهن تاریخی شان، ایران را ابراز کنند. مردم جمهوری تازه استقلال یافته آن…

سایه اختلافات درونی “داک” بر فعالیت ها

سایه اختلافات درونی “داک” بر فعالیت ها

 نقل از خبرگزاری آپا فردی به نام صفدر رحمیلی که خود را نماینده داک در باکو معرفی کرده بود با برگزاری یک نشست ضد ارمنی اقدام به نفرت پراکنی قومی کرد. هم چنین غلامرضا صبری نیز که خود را رئیس افتخاری داک می نامند به همراه علیار صفرلی در این…