باکو در عملیات قاچاق آرشیو هسته‌ای ایران کمک کرده است

باکو در عملیات قاچاق آرشیو هسته‌ای ایران کمک کرده است

راشل آوراهام تحلیلگر مرکز سفادی اسرائیل پس از درگیری های اخیر بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان مقاله ای در سایت اسرائیل هایوم منتشر کرده که بیانگر عمق همکاری های استراتژیک اسرائیل و جمهوری آذربایجان در منطقه می باشد. این تحلیلگر با پیش کشیدن همان ادعاهای قدیمی سران باکو در خصوص…