گزارش تسنیم از حاشیه‌های دامنه‌دار نمایش “اَر آرواد”

گزارش تسنیم از حاشیه‌های دامنه‌دار نمایش “اَر آرواد”

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، دومین جشنواره تئاتر فجر آذربایجان شرقی هفته گذشته در تبریز برگزار شد و در آن 6 نمایش مختلف از ایران و یک نمایش از جمهوری آذربایجان به نمایش گذاشته شد. نمایش «اَر آرواد» از باکو پس از نمایش روز نخست حواشی‌ای در پی داشت…