انتشار کتاب «از جامعه ایرانی تا میهن ترکی»؛ زندگی احمد آقااغلو

انتشار کتاب «از جامعه ایرانی تا میهن ترکی»؛ زندگی احمد آقااغلو

اندیشه‌های سیاسی مدرن به جهان اسلام، نخبگان مشرق‌زمین در پی در انداختن طرحی نو در جوامع‌شان برآمدند. احمد آقایف از جمله پرتکاپوترینِ این روشنفکران بود که فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی او نه تنها در زادگاهش قفقاز بلکه در ترکیه و ایران نیز اثرگذار بودند.منادیان و نظریه‌پردازان ملی‌گرایی ایرانی قلمداد نمود…