اعتراف تلخی که در مصاحبه «جواد میری» مطرح شد

اعتراف تلخی که در مصاحبه «جواد میری» مطرح شد

 اخیرا فردی نوظهور که قصد دارد از طریق فحاشی و انتقاد به سیدجواد طباطبایی به شهرت برسد، در مصاحبه با روزنامه آفتاب یزد، مطالبی موهنی را علیه کشور ، تمامیت ارضی و استقلال کشور مطرح و به زعم خود تلاش کرده است تا به طرح اتهاماتی سایت «آذری‌ها» و نیز…