محمدعلی تربیت؛ مرد دایره‌المعارف

محمدعلی تربیت؛ مرد دایره‌المعارف

    به مناسبت 27 دی سالروز وفات محمدعلی تربیت   فر هیختگان: محمدعلی‌خان تربیت را باید جزء آخرین افرادی دانست که می‌توان به آنها، لقب انسان‌های دایره‌المعارفی داد. محمدعلی تربیت نماد یک انسان فرهنگی مدرن در بزنگاه مواجهه ایران با فرآیند مدرنیته و مدرنیزاسیون بود. تربیت فردی ادیب، کتاب‌شناس،…