دسیسه ای دیگر در سلماس: انتشار یک نشریه قوم گرا/ مسئولین استان در خواب گران اند

دسیسه ای دیگر در سلماس: انتشار یک نشریه قوم گرا/ مسئولین استان در خواب گران اند

سلماس شهری مرزی در غرب ایران است که مانند دیگر مناطق استان آذربایجان غربی از تنوع زبانی و مذهبی برخوردار می باشد. این شهر سابقه اشغال از سوی عثمانی را پشت سر گذاشته است و در اوج جنگ های دو طرف تبدیل به نماد پیروزی یا شکست  شده بود.در زمان…