19 ژانویه روز هویت یابی، بازگشت به اصل آذریهای مسلمان است/آیت الله عاملی

19 ژانویه روز هویت یابی، بازگشت به اصل آذریهای مسلمان است/آیت الله عاملی

امام جمعه اردبیل در خطبه های نماز جمعه این هفته استان  با اشاره به نزدیکی ۱۹ ژانویه که به مناسبت سرازیری آذری های آذربایجان در آستانه فروپاشی شوروی به طرف ایران به نام “روز آذری های مسلمان” نامیده شده گفت: این روز، روز هویت یابی، بازگشت به اصل و بازگشت…

روشنگری آیت الله عاملی در خصوص روابط بین ایران و جمهوری باکو

روشنگری آیت الله عاملی در خصوص روابط بین ایران و جمهوری باکو

آیت الله عاملی در خطبه های نمازجمعه این هفته استان اردبیل با اشاره به توهین های سه نفر از نمایندگان مجلس جمهوری آذربایجان به دولت ،ملت و مقام معظم رهبری ، اعلام داشت که این نمایندگان هر چه که لایق خودشان است به ایران نسبت دادند و تمامی سخنان آنان…