توصیف منزلت سیاسی-اجتماعی «آذری ها» از زبان سفیر ایران در باکو

توصیف منزلت سیاسی-اجتماعی «آذری ها» از زبان سفیر ایران در باکو

المللی «آذربایجانیم» پیرامون این که "شهروندان استان های آذری چه قدر در صحنه علمی و دولتی کشور نقش دارند و در کدام بخشها پیشرفت بدست آورده اند؟" به این نشریه گفت:در ایران آذری ها نقش مهمی در مدیریت و توسعه کشور دارند. چهار وزیر کابینه و 28 نماینده مجلس شورای…

محسن پاک آئین: رابطه ای با پ.ک.ک نداریم

محسن پاک آئین: رابطه ای با پ.ک.ک نداریم

با ترکیه استراتژیک است و خواست ما همواره این بوده که در ترکیه ثبات و امنیت حاکم باشد.وی با تأکید بر اینکه ایران با «پ.ک.ک.» ارتباط نداشته و حمایت از تروریسم به طور کلی مخالف با بینش‌های انقلاب اسلامی می‌باشد، انتشار این قبیل اخبار را بخشی از سیاست رسانه‌ای غرب…

سفیر ایران در باکو: دولت جمهوری آذربایجان فعالیت جریانهای قوم گرا را ممنوع کرده است!

سفیر ایران در باکو: دولت جمهوری آذربایجان فعالیت جریانهای قوم گرا را ممنوع کرده است!

گفته است که دولت باکو هر گونه فعالیت ضدایرانی را در باکو ممنوع ساخته است.وی در پاسخ به شایعه پردازی نشریات باکو در خصوص روابط تهران- ایروان نیز گفت که ایران با ارمنستان همسایه است و روابط عادی دارد همانطور که با باکو روابط عادی دارد. با توجه به فرا رسیدن…