ائتلاف احزاب ارتجاعی ترکیه برای انتخابات 7 ژوئن

ائتلاف احزاب ارتجاعی ترکیه برای انتخابات 7 ژوئن

 برخی از این احزاب سعی دارند از این طریق ائتلاف و تجمیع آراء به پیروزی به برسند.حزب اسلام گرای سعادت به دلیل اختلاف نظرهای جدی با حزب عدالت و توسعه بیرون از پارلمان قرار دارد. این حزب جایگزین حزب رفاه است که نجم الدین اربکان رهبری آن را بر عهده…