معامله سوخت اتحادیه اروپا-باکو؛ تکرار یک اشتباه

معامله سوخت اتحادیه اروپا-باکو؛ تکرار یک اشتباه

گلیگور رادیچیچ در مقاله‌ای انتقادی در پولیتیکو از توافق اخیر اتحادیه اروپا و حکومت باکو برای صدور گاز به اروپا پرداخته است. اتحادیه اروپا برای خلاصی از وابستگی به گاز روسیه، یکی از اقداماتی که انجام داده امضای تفاهم‌نامه برای واردات دوبرابر گاز از باکو به اتحادیه بوده است. سندی…

اتحادیه اروپایی باید سخت در برابر ترکیه ایستادگی کند

اتحادیه اروپایی باید سخت در برابر ترکیه ایستادگی کند

اندیشکدة کارنِگی اروپا در تازه‌ترین مطلب خود به رابطة اتحادیة اروپا و ترکیه پرداخته و ضمن انتقاد از زوال حکومت قانون در ترکیة‌دورة اردوغان، سیاست گزینشی ترکیه نسبت به اتحادیة اروپا را سخت مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده است که اتحادیة اروپا نباید در برابر طمع‌کاری ترکیه برای…