دبیرشورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان؛ ترکیه به کُردهای عراق خیانت می کند

دبیرشورای مرکزی اتحادیه میهنی کردستان؛ ترکیه به کُردهای عراق خیانت می کند

گفت: کُردها باید اختلافات خود را با حکومت مرکزی عراق از راه دیالوگ و مذاکره با شیعیان و مالکی حل کنند زیرا در شیپور جنگ دمیدن ، هیچ نفعی برای کردها نخواهد داشت.  وی افزود : باید شناخت و مراقب بود که در دام و تله نیرویی منطقه ایی، مانند…