به یاد ایرج افشار، پاسدار بزرگ فرهنگ ایرانی

به یاد ایرج افشار، پاسدار بزرگ فرهنگ ایرانی

استاد احسان یارشاطر: افشار را همچنین باید پدر واقعی کتابشناسی در ایران محسوب داشت. درست است کسانی مانند زنده‌یاد دکتر مهدی بیانی، رئیس اسبق کتابخانۀ ملّی، برخی قدم‌های نخستین را از جمله تأسیس کلاسی برای کتابداری در دانشسرای عالی برداشتند، ولی دانشمندی که این علم را در ایران رونق بخشید…