در گفتگوی شرق با حمید احمدی: پان عریسم و پان ترکیسم همانند داعش نظم وستفالی و سایس پیکو را قبول ندارند/ غرب در پی حفظ وضع موجود است نه تجزیه منطقه

در گفتگوی شرق با حمید احمدی: پان عریسم و پان ترکیسم همانند داعش نظم وستفالی و سایس پیکو را قبول ندارند/ غرب در پی حفظ وضع موجود است نه تجزیه منطقه

آنچه به‌واقع بیش از هرموضوع دیگری، گفت‌وگو با احمدی را اجتناب‌ناپذیر می‌کرد، تحلیل‌های بسیار موجود درباره همین مسایل اخیر بود که نویسندگانشان، به تعبیری، بیش از هرچیز احتمالا «ضرورت» گفتن در بطن وقایع را حس کرده بودند، اینکه بالاخره باید در این اوضاع کاری کرد و حداقل نوشت و چه‌بسا…

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نقد و بررسی کتاب “قدمت ملت ها” از آنتونی.دی اسمیت

نظريه‌پردازاني همچون ارنست گلنر، اريك هابسباوم و بنديكت اَندرسون با انتشار آثار خود به مهم‌ترين نظريه‌پردازان بحث‌هاي مليت و مليت‌گرايي تبديل شدند و مكتب مشهور به نوگرايي را (كه برخي از آن به عنوان ساختارگرايي و ابزارگرايي) نيز نام مي‌برند، پايه‌گذاري كردند؛ اما با انتشار تدريجي مقالات و سپس كتاب‌هاي…

رویدادهای خاورمیانه و نظریه برخورد تمدن ها

رویدادهای خاورمیانه و نظریه برخورد تمدن ها

یکم به محک اساسی گذاشته شد. رشته رویدادهای سیاسی_نظامی دو دهه 1990 و 2000 در واقع ترکیبی از نمونه ای هشدار دهنده و خنثی کننده نظریه رویارویی تمدنها، بویژه در رابطه با کشاکش اسلام و غرب بود. فعالیت های آغازین رادیکالیسم اسلامی برآمده از القاعده یا جریان فکری نزدیک به…

انقلاب‌های عربی و امنیت آمریکایی- اسرائیلی

انقلاب‌های عربی و امنیت آمریکایی- اسرائیلی

. گرچه بيشتر اين طرحها به نوعي به مسأله كشمكش عربي – اسرائيل و يافتن راه حل براي فلسطين مربوط مي‌شده است، اما برخي از آنها نيز جنبه كلان‌تر داشته و تمامي خاورميانه را در برمي‌گرفته است . در اين ميان دو طرح آشكار از سوي اين دولت‌ها در رابطه…