برخی سعی در نفوذ به بدنه اجرایی و علمی گروه ادبیات ترکی آذری دارند/ با سوءاستفاده سیاسی از رشته زبان ترکی آذری برخورد خواهد شد

برخی سعی در نفوذ به بدنه اجرایی و علمی گروه ادبیات ترکی آذری دارند/ با سوءاستفاده سیاسی از رشته زبان ترکی آذری برخورد خواهد شد

 مدیرگروه رشته زبان و ادبیات ترکی آذری که سال 1395 رد دانشگاه تبریز تاسیس شد، طی مصاحبه ای اختصاصی با وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، عنوان کرد که دانشگاه تبریز با هر نوع بهره برداری سیاسی و انتخاباتی از رشته زبان و ادبیات ترکی آذری برخورد کرده و اجازه نفوذ…