کنفرانس مصر و حاکمیت ایران

کنفرانس مصر و حاکمیت ایران

با همکاری نزدیک دولت مرسی تجمع کرده بودند تا از جدایی از ایران سخن بگویند.حضور «عماد عبدالغفور»، مشاور و معاون رئیس‌جمهور مصر در این کنفرانس می‏تواند نشان از آن داشته باشد که دولت مصر نیز در جریان برگزاری چنین نشستی بوده است. بر اساس برخی گزارش‏ها عمادعبدالغفور در این کنفرانس…