اردوغان رییس اداره دولتی آمار ترکیه را اخراج کرد!

اردوغان رییس اداره دولتی آمار ترکیه را اخراج کرد!

به گزارش فرانس ۲۴: پس از انتشار آخرین داده‌های مربوط به تورم در ترکیه توسط اداره دولتی آمار این کشور که نشان می‌داد رکورد ۱۹ سال گذشته تورم در ترکیه شکسته شده است، رئیس جمهور ترکیه رئیس اداره آمار را اخراج کرد! اردوغان پیش از این نیز طی کمتر از…