یک فعال تجزیه طلب: امید تقریب هر چه بیشتر بین هویت‌طلبان و اداره کل اطلاعات را داریم

یک فعال تجزیه طلب: امید تقریب هر چه بیشتر بین هویت‌طلبان و اداره کل اطلاعات را داریم

یک فعال تجزیه طلب در تبریز که زیر سایه چتر امنیتی به فعالیت آزادانه علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور می‌پردازد، ضمن انتقاد از دستگیری چند فعال تجزیه طلب دیگر وابسته به باند « گامو» که خبر آن روز گذشته از سوی رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی اعلام شد، بیان…