تکذیب گزارش رسانه های معاند از سخنان مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل

تکذیب گزارش رسانه های معاند از سخنان مدیرکل میراث‌فرهنگی اردبیل

به دنبال انتشار گزارشی تحریف امیز از سخنان مدیرکل میراث فرهنگی اردبیل در رسانه های تجزیه طلب معاند،دو‌ نقد کارشناسی در وب سایت خبری-تحلیلی اذری ها منتشر شده و از جناب فلاحی خواسته شد تا در مورد سواستفاده جریان پان اذریست و‌ خاینین داخلی از این سخنان به روشنگری بپردازند…