یادی و دیداری با زنده‌یاد استاد شهریار

یادی و دیداری با زنده‌یاد استاد شهریار

شهریارا دگر از بخت چه خواهی که برند خوبرویان، غزل نغز تو را دست به دست در دهه‌‌های بیست و سی که مطابق با سال‌های نوجوانی و جوانی ما بود، جوانان با دم و دود مطلقاً آشنایی نداشتند و به علت عدم دسترسی آنان به تلویزیون و کامپیوتر و پدیده‌‌های…

تبریز قبله‌گاه شعرا و ادبا ایران

تبریز قبله‌گاه شعرا و ادبا ایران

آذربایجان در فرهنگ و ادب ایران دارای جایگاه مهمی است. براساس همین جایگاه است  که  در طول تاریخ پر افتخار ایران تبریز به محل رفت وآمد وسکونت شعرا، ادبا وعرفا در آمده بود و قبله گاه هنرمندان وهنردوستان ایرانی بود .  مقبره‌الشعرا ی تبریز را می توان نماد و تجلی…

‌ایران‌ کهن‌ در خطر افتاده‌، خبر شو

‌ایران‌ کهن‌ در خطر افتاده‌، خبر شو

شادروان فریدون مشیری از شاعران طراز اول معاصر بود. با آنکه شهرت او بیشتر به واسطه اشعار عاشقانه او و شناخته‌شده‌ترین آنها شعر «کوچه» است، او اشعار بسیار زیبا و محکمی با مضامین میهن‌پرستانه سروده مانند «ریشه در خاک» یا «امیر کبیر» یا دو شعر زیبا در سوگ خرمشهر. زمانی…

سیمرغ ایرانی بر آسمان عثمانی/علیرضا غفاری حافظ

سیمرغ ایرانی بر آسمان عثمانی/علیرضا غفاری حافظ

ماهنامه وطن یولی: ادبیات عثمانی در آغاز راه خود، بخشی از ادبیات فارسی بود. فارسی در این سرزمین به طور گسترده رواج داشت و ایرانیان همه مشاغل هنری، ادبی و دیوانی را بر عهده داشتند. شاهان عثمانی پارسی‌گوی بودند، بدین زبان فرمان  می‌‌دادند و هم بدین زبان نیز شعر  می‌‌سرودند…