زندگانی درخشان خادم فرهنگ ایرانی

زندگانی درخشان خادم فرهنگ ایرانی

اگر به اندازه بال پشه‌ای به پیشرفت فرهنگ سرزمینم کمک کرده باشم، عمرم بیهوده نبوده است ــ مجتبی مینوی مجتبی مینوی در سال ۱۲۸۲ در تهران زاده شد. پدرش مجتهد بود، ولی سرپرستی دادگستری‌هایی را به عهده داشت. سه ساله بود که با خانواده به عراق رفت و نُه ساله…