هشدار اردوغان به رسانه‌ها در خصوص حفظ ارزش‌های ملّی ترکیه

هشدار اردوغان به رسانه‌ها در خصوص حفظ ارزش‌های ملّی ترکیه

ريیس جمهور ترکیه در روزنامه رسمی دولتی هشداری منتشر و طی آن رسانه‌ها را تهدید کرده که اگر «ارزش‌های اخلاقی ملّی ترکیه» توهین کنند، مورد پیگرد قرار می‌گیرند. اردوغان بی‌آنکه مشخص کند این ارزش‌های اخلاقی چه هستند، تاکید کرده که «فرهنگ ملّی» ترکیه نیاز به حفاظت پیدا کرده و نباید…