نقش عربستان در سقوط ارزش پول جمهوری باکو/ دلیل سفر علی اف به عربستان!

نقش عربستان در سقوط ارزش پول جمهوری باکو/ دلیل سفر علی اف به عربستان!

نقل از عصر دیپلماسی، عارف محمد اف کارمند سابق وزارت خارجه جمهوری باکو که به اروپا پناهنده شده است در این مصاحبه افزود: سفر الهام علی‌اف به عربستان در تابستان گذشته به منظور چانه‌زنی برای مهار کاهش قیمت نفت با مقامات عربستان بود. اقتصاد آذربایجان به شدت از کاهش قیمت…