نویسنده‌ای که دروغ خود را باور کرد/ عباس سلیمی آنگیل

نویسنده‌ای که دروغ خود را باور کرد/ عباس سلیمی آنگیل

آذریها: هر روز کتاب های بیشتری علیه وحدت و موجودیت کشورمان منتشر می شود. وضعیت چاپ کتاب و ممیزی در وزارت ارشاد به جایی رسیده است هر چقدر بار ضدایرانی متن بیشتر باشد و به تضعیف وحدت ملی کمک کند، زودتر مجوز نشر می گیرد و برای انتشار به بهترین…