حضور معاون استاندار در مراسم نودو هشتمین سالگرد استقلال جمهوری باکو؟!

حضور معاون استاندار در مراسم نودو هشتمین سالگرد استقلال جمهوری باکو؟!

 1991 ( مهر 1370 ) اعلام استقلال کرد. با این وجود با استناد به حکومت چند ماهه حزب مساوات که در تفلیس و حین انقلاب بلشویکی برای مدت کوتاهی اعلام استقلال کرده بود، سعی دارد پیشینه بیشتری برای تاریخ استقلال خود جعل کند و متاسفانه مسئولان ناآگاه استانداری آذربایجان شرقی…