نمادسازی اسرئیل برای جمهوری آذربایجان با اسم رمز فاجعه خوجالی/ برهان حشمتی

نمادسازی اسرئیل برای جمهوری آذربایجان با اسم رمز فاجعه خوجالی/ برهان حشمتی

  طی هفته گذشته در آستانه روز 26 فوریه که در جمهوری آذربایجان به عنوان "روز نسل کشی خوجالی" معرفی می شود، صهیونیست ها مراسم های به اصطلاح یادبود برای "قربانیان خوجالی" در فلسطین اشغالی برگزار کرده اند. متولی برگزاری این مراسم ها، سازمانی صهیونیستی به نام "آذیز" Azİz است…