اعتراض شدید زرتشتی ها به کلیپ مستهجن اسنوپ داگ

اعتراض شدید زرتشتی ها به کلیپ مستهجن اسنوپ داگ

در آن نه تنها زنان نیمه عریان با پیچ و تاب های رقصندگان استریپ تیز ، به کشیدن قلیان و مواد مخدر سرگرم هستند، بلکه شخص اسنوپ داگ با سیگاری مخدر در دست، مانند شاهان ایرانی بر تختی جلوس می‌کند که بر بالای آن علامت فروهر قرار دارد.فروهر مظهر فرشته…