اجبار به مداخله:گزارش سایت کمرسانت روسیه از جزئیات مداخله ترکیه در مناقشه قراباغ

اجبار به مداخله:گزارش سایت کمرسانت روسیه از جزئیات مداخله ترکیه در مناقشه قراباغ

منابع "کمرسانت" گزارش داده اند که چگونه ترکیه زمینه را برای تشدید مناقشه در قراباغ آماده کرده است. منابع نظامی- دیپلماتیک "كمرسانت" اظهار دارند که تشدید جدی نبردهای جاری مناقشه ناگورنو قرا‌باغ عمداً از طرف ترکیه طرح ریزی و تحریک شده است. به گفته آنها در طی ماه های اخیر،آنکارا…

سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

سرمقاله اطلاعات، در بدرقه ارتش ملی برای نجات آذربایجان

درود به افسران و سربازان دلير ايران كه براي انجام وظيفه به آذربايجان پيش مي‌روند.امروز سحرگاه سربازان و افسران دلير ايران براي انجام وظيفه مقدسي كه به آنها محول شده به آذربايجان عزيزي كه يكسال تمام از مادر ميهن دور و مهجور مانده بود شروع به پيشروي نمودند. سربازان و…