تجزیه طلبان کامرون به حبس ابد محکوم شدند

تجزیه طلبان کامرون به حبس ابد محکوم شدند

به گزارش رویترز، یک دادگاه در کامرون، ده تجزیه طلب را به حبس ابد محکوم کرد. این تجزیه طلبان یک سال پیش در نیجریه بازداشت و توسط حکومت این کشور به کامرون دیپورت شده بودند.