پناهندگی شصت افسر ارشد و ژنرال ارتش ترکیه به پ ک ک

  پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» به نقل از روزنامه «سوزچو» ترکيه خبر داد  سه ژنرال  و 60 افسر ارتش ترکيه به پ.ک.ک. در شمال عراق پناهنده شدند.روزنامه «سوزچو» نوشت :‌ « ميت و ستاد مشترک نيروهاي مسلح ترکيه فرار سه ژنرال و 60 افسر ارتش را  به مناطق محل استقرار پ.ک.ک.…

پناهندگی شصت افسر ارشد و ژنرال ارتش ترکیه به پ ک ک

پناهندگی شصت افسر ارشد و ژنرال ارتش ترکیه به پ ک ک

  پايگاه اينترنتي «ويرتوالاذ» به نقل از روزنامه «سوزچو» ترکيه خبر داد  سه ژنرال  و 60 افسر ارتش ترکيه به پ.ک.ک. در شمال عراق پناهنده شدند.روزنامه «سوزچو» نوشت :‌ « ميت و ستاد مشترک نيروهاي مسلح ترکيه فرار سه ژنرال و 60 افسر ارتش را  به مناطق محل استقرار پ.ک.ک.…