شعر نظامی گنجوی فقط به زبان فارسی زیبا است/ نظامی درست ترجمه نمیشود

شعر نظامی گنجوی فقط به زبان فارسی زیبا است/ نظامی درست ترجمه نمیشود

اقبال آقازاده، رهبر حزب اميد جمهوري آذربايجان در گفتگو با «کوليس»، پايگاه اينترنتي مطالب فرهنگي جمهوري باکو گفت : « آثار نظامي گنجوي به زبان اصلي خيلي زيباست. وقتي نصايح او را به پسرش ، به زبان فارسي مي خواني، حيران مي شوي.»اقبال آقازاده در گفتگو با «کوليس» در پاسخ…