زبان ارزشمند اقوام ایرانی را از چنگال قوم گرایان نجات دهیم/ افشین جعفرزاده

زبان ارزشمند  اقوام ایرانی را از چنگال قوم گرایان نجات دهیم/ افشین جعفرزاده

شکی نیست که هیچ فرد منصفی که به ایران و داشته های فرهنگی اش می اندیشد و دغدغه دارد نمی تواند در حال و روز کنونی کشور ما نسبت به موضوع مهمی چون زبان اقوام بی تفاوت باشد. اگر ایران برای ما عزیز است باید بدانیم یک ذات متکثر است…

نگاهی به خطای بزرگ در برندینگ موسسه مالی و اعتباری ملل (عسکریه)/محسن حیدری

نگاهی به خطای بزرگ در برندینگ موسسه مالی و اعتباری ملل (عسکریه)/محسن حیدری

در سالهای اخیر چندین موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه ورشکست شدند و موجب نارضایتی شهروندان سپرده گزار را فراهم کردند. بعضی از این موسسات مالی نامهای مقدس امامان شیعه را بر خود داشتند و نارضایتی مردم از آنان جنبه های نامناسبی یافت.   از این رو بانک…

قوم گرایی یا ریختن آب در آسیاب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد

قوم گرایی یا ریختن آب در آسیاب دشمن؛ گفتگو با دکتر جمشیدی راد

تابناک: نگاهي دقيق و مو شكافانه به فضاي سياسي و اجتماعي كشور نشان از پرداخت هاي رمزآلود و نگران كننده اي به موضوعاتي نظير اقوام و اقليت ها دارد. مثل شكل گيري معاونت اقوام در دولت يازدهم، ميل شديد مجلس دهم به ساخت فراكسيون هاي قوميتي و اخيراً شعارهاي قومي…

احسان هوشمند: در ایران “قومیت” به معنای اروپایی نداریم/ فارسی،زبان ملی،تاریخی و تمدنی است

احسان هوشمند: در ایران “قومیت” به معنای اروپایی نداریم/ فارسی،زبان ملی،تاریخی و تمدنی است

ستاره صبح: صادق قیصری:الزامات پژوهش در حوزه اقوام مبتنی بر دانش کافی در موضوعات مخللف علمی است، به عبارت دیگر تاریخ، جامعه شناسی،علوم سیاسی و..برخی رشته های دیگر بعضا سخنانی متفاوت مبتنی بر نگاه‌های علمی به این موضوع دارند،احسان هوشمند پژوهشگر مطرح اقوام و اقلیت های دینی واجد این صفات…

فـارسی‌ و حکومتهای ترک؛ چگونه زبان فارسی بعنوان زبان اقوام ایرانی شناخته شد

فـارسی‌ و حکومتهای ترک؛ چگونه زبان فارسی بعنوان زبان اقوام ایرانی شناخته شد

 کـتاب کـلیله و دمـنه(«دیباچهء مترجم»،ترجمهء نصر الله منشی،در سال 539 هـ.ق.)آمده است که «انوشروان مثال داد‌ تا آن را به حیلتها از دیار هند به مـملکت پارس آوردند و به زبان پهلوی ترجمه‌ کرد...و‌ آن را در خزاین خویش موهبتی عزیز...شمرد...»، «...وچون بلاد عراق و پارس بـر دست لشکرهای اسلامی…