ضرورت نگاه ملی به اقوام

ضرورت نگاه ملی به اقوام

و با بی توجهی به تاریخ و فرهنگ ایران و نیز تهدیدات پیشاروی استقلال و تمامیت ارضی ومنافع ملی ایران و یا با نگاهی مبتنی بر یکسان سازی قومی و فرهنگی و با محوریت تک صدایی ونادیده گرفتن تنوع فرهنگی موجود در ایران هر دو اشتباه و برای وحدت ملی…

چینش قومی کرانه‌های قفقازی دریای مازندران/مهدی حسینی

چینش قومی کرانه‌های قفقازی دریای مازندران/مهدی حسینی

    مازندران در شرق و البته استپ‌های دریای سیاه در شمال و سواحل دریای سیاه در مغرب، در بستر تاریخ، نواحی مناسبی برای کشت و زرع و البته رشد تمدن بوده‌اند. ارتفاعات صعب‌العبور آن نیز مأمن مناسبی برای اقوامی محسوب می‌شده که به هر دلیل، زندگی مشقت‌بار کوهستان را…