گزارش یورونیوز از زندگی مردم کریمه پس از الحاق به روسیه

گزارش یورونیوز از زندگی مردم کریمه پس از الحاق به روسیه

ساکنان کریمه بعد از الحاق به روسیه.برخی از ساکنان کریمه مایل اند که درباره شرایط زندگیشان صحبت کنند. کاتیا یکی از آنهاست. او را در جریان دروس روزانه هنر فیگوراتیو در خانه اش ملاقات کردیم. کاتیا شکایت می کند که شرایط از زمانی که کریمه به روسیه ضمیمه شده کمی…