یک منبع امنیتی در باکو: وزیر پیشین “امنیت ملی” در تقویت وهابی‌ها نقش داشت

یک منبع امنیتی در باکو: وزیر پیشین “امنیت ملی” در تقویت وهابی‌ها نقش داشت

«سيزين يول»، اين منبع مطلع امنيتي جمهوري باکو که خواسته است نامش فاش نشود، در گفتگو با "راديو آزادي" آمريکا گفت :« الدار محمودوف با حمايت اسراييل، سلاح هاي غيرقانوني که را از ترکيه به کشور آورده شده بودند، به وهابي ها منتقل کرده است. تمامي مخارج اين کار توسط…