نشست علمی؛سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان‎

نشست علمی؛سلسله های حکومتگر ایرانی به روایت تاریخ نویسی جمهوری آذربایجان‎

سیف الدینی، کارشناسان و پژوهشگران قفقاز به بررسی و واکاوی سویه های هویتی تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان در ارتباط با میراث مشترک تاریخی به ویژه شخصیت ها، دولتمردان و حکومت های ایرانی خواهند پرداخت.حضور در این نشست برای عموم رایگان است.

عثمانی گری و نوعثمانی گری در دو روایت

عثمانی گری و نوعثمانی گری در دو روایت

این روایت که به کلی متفاوت از گفتار خشن کمیته اتحاد و ترقی و همچنین اقتدارگرایی کمالیست‌ها بود، رجعت به گذشته براساس منطق جغرافیایی خلافت عثمانی صورت می‌گرفت. این گذشته تاریخی از نظر اسلام‌گرایان جدید، علاوه بر انعطاف، مبتنی بر واقعیات نیز بود و با وهم و خیال «توران» تفاوت…

ملت سازی در جمهوری آذربایجان

ملت سازی در جمهوری آذربایجان

در واقع بازیگران اصلی این عرصه اند، دولت های علاقه مندند که از خود تصویری منسجم و متحد ارائه دهند و  اگر زمینه های این تصویر مفقود بود تمام تلاش خود را در راستای ساخت و سازمند کردن آن به کار برده اند.ملت سازی اصطلاحی است که به برنامه های…