تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

تکذیب خبر جمع آوری امضاء در سوسنگرد

ه جمع آوری طومار در شهر سوسنگرد را تکذیب کرد و اعلام نمود که مردم شریف سوسنگرد چنین طوماری را هرگز جمع آوری نکرده اند و تنظیم این خبر از طرف خبرنگار اعتماد نبوده است.توضیح اینکه کلید پروژه بعثی تغییر نام های تاریخی خوزستان پس از برگزاری یک نشست در…

دیدار جمهوریخواهان با گروه های تجزیه طلب؛ سنگ اندازی در مسیر توافق هسته ای

دیدار جمهوریخواهان با گروه های تجزیه طلب؛ سنگ اندازی در مسیر توافق هسته ای

این گروه که خود را نماینده خوزستانی ها، آذربایجانی ها، کردستانی ها و بلوچستانی ها معرفی می کردند،در دیدار با اعضای کنگره به آنها گفته اند مخالف توافق هسته ای با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند! زیرا این توافق وضعیت را برای اقلیت های به گفته آنها غیرفارس سخت تر…