یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

یک تا پنج سال زندان در انتظار نفرت پراکنان الغدیر ارومیه

به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی «آذریها» شعارهای شنیع ورزشگاه الغدیر می بایست پیش از این ها از سوی دادستانی که نماینده قانون محسوب می شود مورد پیگیری قرار می گرفت. رفتارهای مجرمانه در ورزشگاه الغدیر مصداق بارز ماده 512 قانون مجازات اسلامی است.بر اساس ماده 512 قانون مجازات اسلامی:هر…