انتقاد تند امام جمعه تهران از سیاست ضداسلامی باکو

انتقاد تند امام جمعه تهران از سیاست ضداسلامی باکو

آیت الله كاظم‌صديقي، امام جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه 16تیر در انتقاد از سیاست های ضد اسلامی و ضد شیعی باکو گفت: « ما از داخل کشور عربستان خبر نداریم، ما خبر نداریم در داخل کشور عربستان در شهرهای شیعه‌نشین، با حمایت آمریکا چه می‌گذرد و چه جنایاتی…